Zámečnické práce

Nabízíme:

  •    opravy  a instalace dveřních výplníí a osazení bezp. prvky
  •    výroba kovových konstrukcí (zábradlí mříží aj.)
  •    instalace zavíracích systémů
  •    výroba a instalace mříží
  •    zaplechování výplní a oplechovávání dveří technických prostor
  •    otevírání domů a bytů 
  •    drobné zámečnické práce