Zadlabací zámky

 

Jak nakupovat zadlabací zámky?

 
Nejdříve musíte určit typ otevírání dveří. Pravé či levé dveře se vždy identifikují ze strany pantů: levé dveře mají panty na levé straně, zámek a kování jsou na pravé straně; pravé dveře mají panty na pravé straně, zámek a kování jsou na levé straně. Ukázku naleznete zde (pod cylindrickými vložkami).
 

Co znamená termín "backset"?

 
Backset je vzdálenost od čela zadlabacího zámku k ose kliky, známý je také termín „dorm“. (Jak si správně vybrat).
 

Co je to zádlab a rozteč?

 
Zádlab je plocha (šířka) zadlabacího zámku, která zapadne do otvoru ve dveřích (rozměr od čela zámku na konec základové a krycí desky).
 
Rozteč je vzdálenost mezi středem kliky (osou čtyřhranu) a středem otvoru pro uzamykací mechanismus (např. cylindrickou vložku) (Jak si správně vybrat).
 

Co znamená zadlabací zámek DIN?

 
Zadlabací zámek DIN je takový zámek, jehož rozměry odpovídají a jsou stanoveny normou DIN (18250, 18251, EN 12209). Základní rozměry zadlabacího zámku DIN jsou: rozteč 72 mm; zádlab 80/85 mm; backset 55 mm (u některých typů je možné prodloužení backsetu, a to vždy po 5 mm, např. 60, 65, 70 nebo 75 mm). Střelka a závora u takových zámků nejsou symetrické a jsou umístěny buď na levé, nebo na pravé straně.